Home

0
Medlemmar

Islamiska Kulturföreningen i Karlstad
består idag av cirka 900 medlemmar.

0
Besökare / Vecka

Antalet besökare ökar för varje dag,
vi beräknas ha runt 1000 besökare/vecka.

0
Nationaliteter

Gemenskapen i moskén är stark & tydlig
med besökare från 35 olika nationaliteter.

Bönetider

".. Bönen är alla troendes plikt,
knuten till bestämda tider."
[Koranen 4:103]

Välkommen Till
Karlstad Moské

Islamiska kulturföreningen i Karlstad, även känd som Karlstad Moské, är en plats för religiösa och kunskapsgivande sammankomster för muslimer från alla världens hörn och en betydelsefull plats för många i staden dit muslimer tar sig för att finna själslig ro.

Karlstad Moské bildades år 1993 och är den enda moskén i staden. Föreningen består av närmare 900 medlemmar och vi har ett brett utbud av religiösa tjänster. Dagens moské rymmer ca 300 bedjande medans den nya beräknas att rymma ca 800.

Stöd Oss

Karlstad Moské
uppskattar din hjälp!

Genom att stödja Karlstad Moské hjälper du att säkerställa den dagliga driften av moskén som en böneplats för Karlstads muslimer. Du hjälper även moskén i dess sociala arbete för att förbättra lokalområdet.

Allah nämner i Koranen: (De som ger av vad de äger för Allahs sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn. Allah mångdubblar avkastningen för den Han vill; Allah når överallt och Han vet allt.) [2:261]

Vi både tackar och ser fram emot ditt generösa bidrag till Karlstad Moské!

Donera Nu

Hitta till Karlstad Moské