Bönen

Om Bönen i Islam

Bönen är islams andra pelare. Profeten () sade att bönen är ett ljus. Den är ett ljus för de troende I detta liv, i graven och på domedagen. Bönen hindrar även muslimen från skamfulla handlingar om den utförs på rätt sätt. Vi färdas genom detta liv på väg mot nästa liv och mötet med vår Skapare. För att kunna navigera genom livets svårigheter, prövningar och frestelser behöver vi vägledningens och kunskapens ljus. Utan denna vägledning och ljus är det som att färdas mot sitt mål utan karta och kompass. Därför är det viktigt att lära sig om denna religion och om profetens () sunnah, samt att hålla fast vid de handlingar som stärker vår tro och som ger oss ljus.

De fem dagliga bönerna påminner oss om denna färd, om meningen med livet, om mötet med Allah på Domedagen samt vad som verkligen är viktigt i detta liv. Bönen hjälper oss att minnas vårt stora mål som överskuggar alla värdsliga mål; mötet med vår Skapare samt att få träda in i paradiset och det eviga livet där.

Allah säger:
”Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft.” [Koranen 29:45]

Bönen är ett ljus även i nästa liv och bönen är det första muslimen kommer att frågas om på Domedagen. Bönen är så viktig att profeten () sade att det är den som skiljer den troende från den som inte tror. Till och med på sin dödsbädd påminde profeten () om bönens vikt genom att säga:

”Bönen! Bönen!” [Abû Dâwûd]     

På sin dödsbädd varnade han () även från att göra gravplatser och gravarna till böneplatser. Bönen skall inte utföras på en plats där det finns gravar eller i en byggnad som är byggd på gravar. Utöver det kan bönen utföras på alla platser där det inte finns något nadjas; det som enligt islams läror anses orent. Trots att det bästa för männen är att be i moskén tillsammans med församlingen sade profeten () att hela jorden har gjorts till en böneplats för muslimerna. Man kan därför be både i hemmet, på jobbet eller i skolan, ja till och med utomhus. De dagliga bönerna är fem till antalet.

Bönen har sina bestämda tider och en bön skall bes inom denna tid. Allah säger:
”Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.” [Koranen 4:103]

Undantag från detta är den resande som får kombinera de två bönerna på dagen samt de två bönerna på kvällen. Bönen vid gryningen [fadjr] kan inte kombineras med någon annan bön.

Sinnesnärvaro i bönen

Det är viktigt med sinnesnärvaro i bönen och att man fokuserar på vad man säger och gör när man utför den. I bönen står man framför sin Skapare och tillber Honom. Det är en plats av vördnad och underkastelse. Man ska undvika att tänka på annat eller vara distraherad av saker runt omkring. Detta kräver att man lär sig vad man säger i bönen och vad de olika momenten innebär.

Ju mer sinnesnärvaro man har i bönen, desto större belöning och ju mindre sinnesnärvaro, desto mindre belöning. Allah säger:

”Det skall gå de troende väl i händer; de som ber med ödmjukt sinne…” [Koranen 23:1–2]