Om Oss

Logo med gradient färger från orange till grönt, och svart bakgrund.

Välkommen till Karlstad Moské!

Islamiska kulturföreningen i Karlstad, även känd som Karlstad Moské, är en plats för religiösa och kunskapsgivande sammankomster för muslimer från alla världens hörn. Karlstad Moské bildades år 1993 och är den enda moskén i staden. Föreningen består av närmare 900 medlemmar och vi har ett brett utbud av religiösa tjänster. Förutom de fem dagliga bönerna och fredagsbönen har vi rådgivning, lektioner för barn och vuxna, läxhjälp etc. Utöver den religiösa funktionen som moskén fyller så sysslar vi även med sociala frågor som en del av vårt ansvar för att förbättra lokalområdet.

Dagens moské rymmer ca 300 bedjande medans den nya beräknas att rymma ca 800. Antalet besökare uppskattas till mer än 1000 varje vecka från 35 olika nationaliteter. Siffran ökar rejält under fastemånaden ramadan. Karlstad Moské är en betydelsefull plats för många i staden dit många muslimer tar sig för att finna själslig ro. Moskén är även öppen för icke-muslimer som önskar lära sig mer om Islam.

0
Medlemmar

Islamiska Kulturföreningen I Karlstad
består av cirka 900 medlemmar idag.

0
Besökare / Vecka

Antalet besökare ökar för varje dag,
vi beräknas ha runt 1000 besökare/vecka.

0
Nationaliteter

Gemenskapen i moskén är väldigt stark & tydlig
med besökare från 35 olika nationaliteter.

Karlstad Moské
uppskattar din hjälp!

Genom att stödja Karlstad Moské hjälper du att säkerställa den dagliga driften av moskén som en böneplats för Karlstads muslimer.
Du hjälper även moskén i dess sociala arbete för att förbättra lokalområdet.

Allah nämner i Koranen: (De som ger av vad de äger för Allahs sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn.
Allah mångdubblar avkastningen för den Han vill; Allah når överallt och Han vet allt.
) Koranen 2:261

Vi både tackar och ser fram emot ditt generösa bidrag till Karlstad Moské!