Fredagsbönen

 

Fredagsbönen inleds med en kort predikan på arabiska som sedan översätts till svenska och som avslutas med en bön som består av två enheter.