Muhammed ﷺ

Om Profeten Muhammed

Prof. Michael H. Hart (1932-) har sagt i sin bok [Dom 100 mest inflytelserika personerna i historien] där han rankar Profeten Muhammed som nummer 1 :

Mitt val att utse Muhammad som världens mest inflytelserike person kanske förvånar vissa läsare och ifrågasätts av andra, men han är den ende man i historien som varit framgångsrik både på ett religiöst och sekulärt plan.

Födsel och egenskaper

Profeten Muhammed föddes i Mecka, runt år 570, i stammen Quraish. Hans härstamning kan spåras tillbaka till profeten Abraham, som muslimer kallar profeternas fader. I Rūdhatul Muhibbīn beskriver ibn al Qayim (1292–1350) Guds sändebuds karaktär som den beskrivits av hans närmsta följeslagare:

Han var oskyldigt ljus och hade ett brett ansikte. Hans uppträdande var gott. Han hade svarta attraktiva ögon, fint välvda av sträckta ögonbryn. Hans hår var glänsande, svart och lätt lockigt. Hans röst var högst imponerande. Hans huvud var stort och välformat med en slank hals. Hans uttryck var fundersamt och begrundande, lugna och sublima… hans följeslagare omgav ständigt honom. Närhelst han sade något lyssnade de närvarande med fördjupad uppmärksamhet och när han kommenderade tävlade de med varandra i genomförandet av det. Han var befälhavare och kommendant. Hans ord präglades av sanning och uppriktighet, fria från osanning och lögn.

Ber muslimer till Muhammed ?

På samma sätt som Jesus aldrig påstod sig vara gudomlig gjorde heller inte Muhammed det. Han kallade folket till att tillbe Gud den Allsmäktige och han framhävde ofta att han bara var en vanlig människa. För att han inte skulle ses som gudomlig hänvisade han alltid till sig själv som ”Guds tjänare och sändebud.” Han sade:

Upphöj mig inte [överdrivet] som de kristna [överdrivet] upphöjde Marias son, Jesus. Jag är Guds tjänare och sändebud. [Sahih al-Bukhari]

Muhammad utvaldes till att vara Guds sista sändebud och till att förmedla Guds budskap till mänskligheten; både muntligen och genom praktisk tillämpning. Muslimer älskar och respekterar honom på grund av hans oklanderliga och rättskaffens karaktär och för att han förmedlade sanningen från Gud – islams rena monoteism, tron på att Gud är En.

Vi strävar efter att följa Hans exempel men vi ber inte till inte honom. Islam lär att vi skall respektera alla Guds profeter och sändebud men att respektera och älska dem är inte detsamma som att dyrka dem. Vi vet att det bara är Gud – Universums Skapare – som kan hjälpa oss.

Muslimernas kärlek till honom ﷺ 

Profeten Muhammed ﷺ har en ställning i muslimernas hjärtan som kanske inte är så lätt för andra att förstå. Vi muslimer älskar profeten Muhammed ﷺ och följer hans exempel och det som kallas hans sunnah. Vi älskar profeten ﷺ för att Allah älskar honom, har upphöjt honom, och valde honom till det sista sändebudet för hela mänskligheten att enas kring och följa. Vi älskar honom ﷺ för den kärlek han visat oss, för att han brydde sig mycket om oss alla, hans ummah (samfund). Vi älskar profeten ﷺ för alla de uppoffringar han gjorde under sitt liv för att föra vidare detta budskap till oss.

Vi älskar profeten ﷺ för hur han stod upp mot förtryck, kämpade för rättvisa, gav alla dess rättigheter, tog hand om de svaga och föräldralösa. Vi älskar profeten ﷺ för att han visade oss att den bästa av oss är den som är bäst mot sin fru och familj. Vi älskar profeten ﷺ för han lärde oss att man ska vara mjuk och mild i alla angelägenheter, få andra att känna sig värdefulla och att det inte finns någon skillnad mellan människor på grund av hudfärg. Vi älskar profeten ﷺ, han var den största man som gått på denna jord.

Profeten ﷺ är vår förebild, vår profet, den vars exempel och karaktär vi strävar efter att följa. Allah säger i Koranen:

”I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot mötet med Gud och den Yttersta dagen och som ständigt minns Gud.”  [Koranen 33:21]

Vi muslimer strävar efter att följa hans ﷺ goda exempel i livets alla angelägenheter. I vår dyrkan till vår Skapare och Herre genom att endast dyrka Allah i enlighet med hans ﷺ sunnah. I relationer med våra medmänniskor där han ﷺ har lärt oss att vara goda mot våra grannar, respektfulla mot de äldre, sanningsenliga, uppriktiga, ödmjuka, artiga, överseende osv.

Genom att följa profeten ﷺ i alla angelägenheter strävar vi muslimer efter att vår Skapare ska vara nöjd med oss och älska oss vilket i sin tur leder till lycka och framgång i detta liv och på Domedagen. Allah säger.

”Säg Muhammad: “Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.”  [Koranen 3:31]